"Англійська мова" (8-й рік навчання) підручник для 8 класу ЗЗСО (авт. Морська Л.І.)

Обкладинка Найменування, анотації

"Англійська мова" (8-й рік навчання) підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морська Л. І.)

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської мови для учнів 8 класу на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності.

Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.

Увага! У вільному доступі пропонується електронна версія робочого зошита з англійської мови для 8 класу, авт. Л. Морська, який було розроблено відповідно до змісту підручника з метою кращого засвоєння основного навчального матеріалу. Подані вправи і завдання забезпечують розвиток сформованих на уроці граматичних і лексичних навичок, умінь писемного мовлення. Зошит можна завантажити і використовувати як для виконання домашнього завдання, так і для індивідуалізації чи диференціації навчального процесу під час уроку.

Переглянути підручник

Презентація підручника

Методична підтримка підручника:

Завантажити електронну версію робочого зошита для 8 класу

Придбати друковану версію робочого зошита для 8 класу

Зошит-словник з англійської мови для 5–9 класів