Повторне видання підручників для 8 класу (2021 рік)

Обкладинка Найменування, анотації

"Англійська мова" (8-й рік навчання) підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морська Л.І.)

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської мови для учнів 8 класу , на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності.

Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.

Переглянути підручник

"Зарубіжна література" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Міляновська Н.Р.)

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість авторів та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. У підручнику міститься словничок літературознавчих термінів та рубрика «Радимо прочитати», орієнована на програмний перелік літературних текстів для додаткового читання. Для кращого засвоєння, а також повторення вивченого розроблено систему завдань та запитань.

 

Переглянути підручник