ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (профільний рівень). Підручник для 10 класу ЗЗСО

Авторський колектив: Ніна Міляновська, Едуард Міляновський

Курс зарубіжної літератури в 10 класі передбачає системне вивчення предмета і розглядає широкий спектр літературних напрямів, течій і персоналій письменників. Значна частина літературних напрямів уже розглядалася у 8 і 9 класах, як і творчість деяких авторів (Гомера, Данте Аліг’єрі, Вільяма Шекспіра). Однак вивчений раніше матеріал подається глибше, з більшим врахуванням історичного й культурного тла, аналізується детальніше, відкриваючи нові взаємозв’язки між літературними процесами. У межах курсу 10 класу пропонуються до вивчення ще й такі літературні явища, як символізм, імпресіонізм, естетизм, неоромантизм, декаданс, які суттєво змінюють погляд на літературу XIX століття.

Електронна версія підручника

ПІДРУЧНИК МОЖНА СЛУХАТИ!  (Теоретичний матеріал та художні твори в аудіоформаті). Незабаром буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника.

Презентація підручника