ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. Інтегрований курс (рівень стандарту). Підручник для 10 класу ЗЗСО

Авт. Васильків І. Д., Кравчук В. М., Танчин І. З., Сливка О. А., Павлович Ю. О., Хлипавка Л. М.

Матеріал, вміщений у рубриках підручника, дає можливість реалізувати діяльнісний і компетентнісний підходи. Рубрики логічно і гармонійно вбудовані у текст параграфів. Спеціально підібране наповнення рубрик допоможе розвивати такі уміння і навички учнів / учениць як: критично мислити, аналізувати різні джерела інформації, висловлювати власну думку та аргументувати її; вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти толерантність, реалізовувати свої права та захищати їх.
Наприкінці параграфів – система запитань і завдань для завершення теми, які розташовані від простого до складного, від репродуктивного до творчого рівнів мислення, що відповідає таксономії навчальних цілей Бенджаміна Блума. Ці запитання допомагають формувати критичне та системне мислення. Їх можна виконувати в класі чи вдома, індивідуально чи гуртом. Є тут і творче практичне завдання, виконання якого потребує пошуку відповідей «за межами» підручника, що розвиває поінформованість, здатність знаходити, обробляти, використовувати та перевіряти факти, вміння критично аналізувати різнобічну інформацію. 

Електронна версія підручника

ПІДРУЧНИК МОЖНА СЛУХАТИ!  (Теоретичний матеріал підручника в аудіоформаті). Незабаром буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника.

Презентація підручника
Вебінар "Інтегрований курс "Громадянська освіта" як інструмент формування громадянського суспільства в Україні"