ПРАВОЗНАВСТВО (профільний рівень). Підручник для 10 класу ЗЗСО

Авторський колектив: Валентина Кравчук, Альберт Єзеров, Ірина Васильків.

Зміст підручника повністю відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Програмовий матеріал 10 класу передбачає опанування основ теорії держави і права а також загальнотеоретичних основ конституційного права як однієї з галузей публічного права. Це відображено у структурі підручника: два блоки, три розділи, загалом 28 тем, передбачених програмою «ПРАВОЗНАВСТВО. 10—11 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти (профільний рівень)», затвердженою МОН України у 2017 році. 
Великі за обсягом теми розділено на підпараграфи, які відповідають окремим урокам.  Значна кількість годин, вивільнена від вивчення «нового матеріалу» може бути використана для практичних занять, роботи над проєктами, систематизації та узагальнення.
Запропоновано також матеріали для практичних занять, передбачених програмою курсу.

Електронна версія підручника

ПІДРУЧНИК МОЖНА СЛУХАТИ!  (Теоретичний матеріал підручника в аудіоформаті). Незабаром буде виготовлено і розміщено у вільному доступі повну аудіоверсію підручника.

Презентація підручника