Конкурс підручників для 9 класу (2022)


Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І. Васильків, В. Кравчук). Наукове редагування підручника та консультації фахівця з конституційного права, Кандидата юридичних наук, судді Верховного Суду Альберта Єзерова.

Обрати цей підручник для навчання у школі
Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Календарно-тематичне планування (Word)
Календарно-тематичне планування (PDF)
Конспекти уроків (приклад)
 Слухати (або завантажити) текстовий матеріал підручника в аудіоформаті (частина 1)
Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей дев’ятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Слова учителя», «Зверни увагу», «Із першооснов», «Додаткова інформація», «Право, виражене в тексті закону»), система завдань і запитань для роботи на уроці і вдома, матеріали для практичних занять та уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід.

Відеопрезентація підручника: 

Онлайн-презентація авторських концепцій підручників "Основи правознавства" (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Автори І. Васильків та В. Кравчук про підручник "Основи правознавства. 9 клас"

 


Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(авт. Г. Хлібовська, М. Крижановська, О. Наумчук). Наукові консультації та редагування доктора історичних наук Ігоря Гирича.

Обрати цей підручник для навчання у школі
Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Основа для синхронізованого календарно-тематичного планування
Календарно-тематичне планування
Географічні карти підручника
Конспекти уроків
Зошит для практичних робіт - в розробці
 Слухати (або завантажити)  текстовий матеріал підручника в аудіоформаті (частина 1)
У підручнику з історії України для 9 класу подано навчальний матеріал від кінця XVIІІ до початку ХХ століття відповідно до чинної навчальної програми.Завдання для учнів/учениць передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань,поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. Методичний апарат сприяє поетапному закріпленню опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Відеопрезентація підручника: 

Онлайн-презентація авторських концепцій підручників "Історія України" (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Про підручник розповідають його автори:

 


Всесвітня історія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(авт. І. Васильків, В. Островський, О. Басюк, І. Паршин, М. Костікова). Наукові консультації та редагування доктора історичних наук Руслана Сіромського.

Обрати цей підручник для навчання у школі
Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Календарно-тематичне планування
Основа для синхронізованого календарно-тематичного планування
Географічні карти підручника
Методичні матеріали для вчителів
Конспекти уроків
Зошит для практичних робіт - в розробці
 Слухати (або завантажити) текстовий матеріал підручника в аудіоформаті (частина 1)
Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси «довгого» ХІХ століття на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення дев’ятикласниць і дев’ятикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.

Відеопрезентація підручника: 

Презентація авторських концепцій підручників: «Всесвітня історія» (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Про підручник розповідають його автори:

 

ПОВТОРНЕ ВИДАННЯ


Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Н. Міляновська)

Переглянути підручник
Обрати цей підручник для навчання у школі
Календарно-тематичне планування
Розробки уроків (Частина 1)
Зарубіжна література. 9 клас: посібник-хрестоматія
Завдання для поточного та контрольного оцінювання навчальних досягнень із зарубіжної літератури. 9 клас 
 Слухати (або завантажити) текстовий матеріал підручника в аудіоформаті (частина 1)
У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість письменників та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та є додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. Підручник містить також словничок літературознавчих термінів, словничок персоналій перекладачіві рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

Відеопрезентація підручника: 

Презентація підручника його авторкою Н. Міляновською