Конкурс підручників для 9 класу (2022)


Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І. Васильків, В. Кравчук). Наукове редагування підручника та консультації фахівця з конституційного права, Кандидата юридичних наук, судді Верховного Суду Альберта Єзерова.

Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Методична підтримка
Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей дев’ятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Слова учителя», «Зверни увагу», «Із першооснов», «Додаткова інформація», «Право, виражене в тексті закону»), система завдань і запитань для роботи на уроці і вдома, матеріали для практичних занять та уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід.

Відеопрезентація підручника:

Онлайн-презентація авторських концепцій підручників "Основи правознавства" (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Автори І. Васильків та В. Кравчук про підручник "Основи правознавства. 9 клас"

 


Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(авт. Г. Хлібовська, М. Крижановська, О. Наумчук). Наукові консультації та редагування доктора історичних наук Ігоря Гирича.

Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Методична підтримка

У підручнику з історії України для 9 класу подано навчальний матеріал від кінця XVIІІ до початку ХХ століття відповідно до чинної навчальної програми.Завдання для учнів/учениць передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань,поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. Методичний апарат сприяє поетапному закріпленню опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Відеопрезентація підручника:

Онлайн-презентація авторських концепцій підручників "Історія України" (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Про підручник розповідають його автори:

 


Всесвітня історія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(авт. І. Васильків, В. Островський, О. Басюк, І. Паршин, М. Костікова). Наукові консультації та редагування доктора історичних наук Руслана Сіромського.

Переглянути підручник
Презентація підручника (для демонстрації)
Методична підтримка

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси «довгого» ХІХ століття на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’язки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення дев’ятикласниць і дев’ятикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.

Відеопрезентація підручника: 

Презентація авторських концепцій підручників: «Всесвітня історія» (9 клас) для закладів загальної середньої освіти, організована Інститутом модернізації змісту освіти:

Про підручник розповідають його автори:

 

ПОВТОРНЕ ВИДАННЯ


Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Н. Міляновська)

Переглянути підручник
Методична підтримка

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість письменників та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та є додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. Підручник містить також словничок літературознавчих термінів, словничок персоналій перекладачіві рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

Відеопрезентація підручника:

Презентація підручника його авторкою Н. Міляновською