Підручники для 9 класу (2017 рік)

Електронні версії підручників:

Обкладинка Найменування, анотація

Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є. Наумчук О.В.)

Підручник з історії України для 9 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від кінця XVIІІ до початку ХХ ст. Завдання для учнів, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч з базовим авторським текстом, служать цитати авторитетних дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя/учительки та учнів на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Переглянути підручник

Завантажити набір карт до підручника

Англійська мова (9-й рік навчання) (English (Year 9)): підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Морська Л.І.)

Підручник призначений для учнів дев’ятих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник складається із семи тематичних розділів відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки («Світ професій», «Моя сім’я і друзі», «Наука і технології», «Природа. Погодні умови. Навколишнє середовище», «Великобританія», «Стиль життя сучасної молоді. Молодіжні клуби», «Засоби масової інформації: переваги та недоліки»). Кожен тематичний розділ складається в середньому з 5 – 8 основних уроків і двох уроків на повторення вивченого та закріплення сформованих навичок і вмінь. До кожного розділу додається по два додаткових уроки без змістового наповнення, які вчитель зможе використати для задоволення індивідуальних навчальних потреб учнів.

Переглянути підручники

Календарне планування

Аудіододаток до підручника

Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Міляновська Н.Р.)

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість письменників та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та є додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. Підручник містить також словничок літературознавчих термінів, словничок персоналій перекладачів і рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

Переглянути підручник

Трудове навчання (обслуговуючі види праці): підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.(авт. Пелагейченко М. Л., Біленко О. В.)

 

Переглянути підручник

Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Васильків І.Д., Кравчук В. М.)

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої на колегії МОНУ 08.09.2016. Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей дев’ятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Слова учителя», «Зверни увагу», «Із першооснов», «Додаткова інформація», «Право, виражене в тексті закону»), система завдань і запитань для роботи на уроці і вдома, матеріали для практичних занять та уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід.

Переглянути підручник