Підручники для 6 і 11 класу (2019 рік)

Обкладинка Анотація

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Голованов С. О.)

Зміст підручника відповідає чинній програмі МОН України з предмета «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме розвиткові аналізування й зіставлення історичних подій, а також формуванню розуміння історичного минулого українського народу як складової історії людства.

Ураховуючи новизну і певну складність вивчення історії для молодших підлітків, підручник представлено у вигляді уявної мандрівки в часі, протягом якої школярі разом з учителем можуть яскраво уявити історичні події так, ніби бачили їх на власні очі.Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості шестикласників.

Видання призначено для навчання учнів (учениць) у 6 класі, студентів педагогічних навчальних закладів, а також педагогів-істориків.

Переглянути підручник

Демоверсія підручника

Презентація підручника на youtube

Відгуки вчителів про підручник

Додатковий матеріал до підручника

"Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (авт. Хлібовська Г. М., Наумчук О. В. , Крижановська М. Є., І. Б. Гирич, Бурнейко І. О.)

Підручник з історії України для 11 класу містить навчальний матеріал курсу, хронологічно обмежений  1945—2018 рр. відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії.
Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і корисні посилання на інтернет-ресурси до кожного параграфа. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією із тем, передбачених програмою. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

Переглянути підручник

Демоверсія підручника

Презентація на youtube

"Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Міляновська Н. Р.)

У підручнику подано статті, в яких розглянуто етапи розвитку літератури, схарактеризовано творчість письменників, проаналізовано конкретні художні твори та представлено матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Класна дошка», «Для тих, хто хоче знати більше», «Мистецька галерея», у яких стисло систематизовано основні положення вивченого, є додаткова цікава інформація про авторів та історію написання творів, представлено класичні ілюстрації тощо. Підручник містить словничок літературознавчих термінів і словничок персоналій перекладачів. Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань, які реалізують компетентнісний підхід до вивчення зарубіжної літератури.

Переглянути підручник

Презентація підручника на youtube

Звернення від автора на youtube

Додатковий матеріал до підручника

"Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука, Ю. П. Щирба)

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Відомості, подані в підручнику, сприятимуть підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій.

Видання призначено для навчання юнаків і дівчат за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників); для студентства педагогічних навчальних закладів, а також для педагогів, які викладають предмет «Захист Вітчизни».

Переглянути підручник

Авторський колектив

"Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (авт. Васильків І. Д., Кравчук В. М., Бурак В. Я., Марін О. К., Волошкевич Г. А., Попова Н. О., Хлипавка Л. М., Іващенко В. А.)

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з правознавства для 10–11 класів (профільний рівень) закладів загальної середньої освіти, затвердженої на колегії МОНУ 28.09.2017. затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки No 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Зміст підручника містить теоретичний і практичний матеріал, необхідний для формування правових компетенцій відповідно до вікових особливостей учнів, а також практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприяє оптимальному поєднанню в навчальному процесі фронтальних і кооперативних методів навчання, забезпечує системний підхід у розвитку критичного мислення та предметних компетентностей старшокласників, а також реалізації міжпредметних та міжкурсових зв’язків.

Рубрики підручника («Виконайте в команді», «Мовою нормативно-правового акту», «Практичне завдання»), система завдань для закріплення теми, матеріали для практичних занять та уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно орієнтований підхід. Робота з підручником сприятиме розвитку поняттєвого апарату, індивідуалізації навчання через застосування прийомів самостійної роботи, розвиток й удосконалення предметних умінь, необхідних у майбутній професійній діяльності в правничій сфері. Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів.

Перглянути підручник

Презентація підручника на youtube

«Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Криховець-Хом’як Л. Я., Длугопольський О. В.,Вірковська А. А.)

Навчальне видання містить теоретичні і прикладні матеріали, які розкривають сутність економічних процесів і явищ на рівні підприємства і загальнодержавної економіки в умовах глобалізації.

Структура підручника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання та сприятиме результативності у вивченні курсу економіки.

Підручник «Економіка» відповідає Державному стандарту й чинній програмі з економіки профільного рівня, 11 клас.

Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів, на допомогу учителям, студентам, усім, хто цікавиться економікою.

Переглянути підручник

Презентація на youtube

"Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Авт. Морська Л.І.)

Підручник призначений для учнів одинадцятих класів закладів загальної середньої освіти, що виконують навчальну програму за профільним рівнем.

Підручник складається із восьми тематичних розділів відповідно до вимог чинної програми Міністерства освіти і науки України («Цифрові технології і наукові досягнення», «Мистецтво», «Здоровий спосіб життя: їжа», «Покоління. Люди і суспільство. Дружба», «Хобі і відпочинок у вільний час», «Світ мандрів», «Вік живи – вік учись», «Світ професій»), кожен з яких
пропонує вправи і завдання для формування мовних навичок (лексичних і граматичних – Vocabulary Builder, Grammar Builder) і мовленнєвих умінь (читання – Reading Skill Builder, аудіювання – Listening Skill Builder, усного мовлення – Speaking Skill Builder і писемного мовлення – Writing Skill Builder). У запропонованих розділах подається також блок завдань для повторення (Let’s Revise and Practise), а також для консолідації лексико-граматичних навичок (Use of English) у форматі тестів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Варто зазначити, що більшість завдань у підручнику відповідає формату ЗНО з метою належної підготовки учнів до завершального оцінювання.

Переглянути підручник

Демоверсія підручника

Додаткові матеріали до підручника

Аудіододаток до підручника

"Захист Вітчизни (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (авт. М. М. Фука, І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, Ю. П. Щирба, А. А. Гудима)

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Відомості, подані в підручнику, сприятимуть підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій.

Видання призначено для навчання юнаків і дівчат за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників); для студентів, а також для педагогів, які викладають предмет «Захист Вітчизни».

Переглянути підручник

"Захист Вітчизни(рівень стандарту, Основи медичних знань)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука)

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета «Захист Вітчизни. Основи медичних знань» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Відомості, подані в підручнику, сприятимуть підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Видання призначено для навчання дівчат, а також юнаків, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи; для студентства педагогічних навчальних закладів, а також для педагогів, які викладають предмет «Захист Вітчизни. Основи медичних знань».

Переглянути підручник

   Англійська мова (11-й рік навчання) (English (the 11th year of studies)) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. (авт Карпюк О. Д.)

     Підручник завершує серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі «іноземні мови», передбачений програмою, чинною з 2018 року. Інтегровані змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека» та «Підприємливість та фінансова грамотність» знаходять свою реалізацію в тематиці навчального матеріалу та характері завдань.

 

Переглянути підручник