Підручники для 5 і 10 класу (2018 рік)

Електронні версії підручників:

обкладинка  Найменування, анотація 

Підручник «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт. Карпюк  О.Д.)

Новий НМК для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів створено на основі авторської Концепції формування учнівської здібності до міжкультурного спілкування та взаємодії. Навчання будується з опорою на нескладний мовний матеріал і прості ситуації спілкування, що дає змогу активізувати комунікативні навички, здобуті у початковій школі. 

Персонажі сторінок підручника — українські та іноземні англомовні школярі, які є друзями по листуванню. Зразки їх комунікацій сприяють вивченню англійської мови в руслі діяльнісно-комунікативних зустрічей та контактів з ровесниками.

Переглянути підручник

Вступ до історії : підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пастушенко Р. Я.)

Підручник «Вступ до історії» для 5 класу закладів загальної середньої освіти містить навчальний матеріал відповідно до чинної програми.
Даний предмет допоможе пізнати основи науки «історії». У підручнику вибудуваний шлях до історії непростий, але посильний для всіх, хто вирушить у подорож сторінками цієї книги.
Для учнів, учителів, батьків.

 

Переглянути підручник

Зарубіжна література. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Міляновська Н.Р.)

У підручнику подано статті, в яких розглянуто етапи розвитку літератури, схарактеризовано творчість письменників, проаналізовано конкретні художні твори та представлено матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Класна дошка», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких стисло систематизуються основні положення вивченого та є додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. Підручник містить словничок персоналій перекладачів і рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

 

Переглянути підручник

Зарубіжна література. Профільний рівень : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Міляновська Н. Р.)

У підручнику подано статті, в яких розглянуто етапи розвитку літератури, схарактеризовано творчість письменників, проаналізовано конкретні художні твори та представлено матеріали з теорії літератури.

Підручник містить словничок персоналій перекладачів і рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

Переглянути підручник

Історія України. Рівень Стандарту: підручник для 10 класу закаладів загальної середньої освіти. (авт. Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М. , Крижановська М. Є., Наумчук О. В.)

Підручник з Історії України для 10 класу містить навчальний матеріал курсу від початку Першої Світової війни (1914 р.) до завершення Другої Світової війни (1945 р.) відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історія України та всесвітньої історії.

Переглянути підручник

Захист Вітчизни: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. (авт. Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.)

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною про-грамою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій ми-рного і воєнного часу.
Для учнів десятих класів, студентів навчальних закладів та учителів.

 

Переглянути підручник

Захист Вітчизни. Основи медичних знань: підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіт. Рівень стандарту. (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.)

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програ-мою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу закладів зага-льної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприя-тиме підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здо-ров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.
Для учнів десятих класів, студентів навчальних закладів та учителів.

Переглянути підручник

Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручниу для
10 класу закладів загальної середньої освіти. (авт. І. Д. Васильків, В. М. Кравчук,
О. А. Сливка, І. З. Танчин, Ю. В. Тимошенко, Л. М. Хлипавка.)

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для розвитку готовності молодої людини у майбутньому до усвідомленого вибору шляхом активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Методичний апарат підручника сприятиме розвитку навичок критичного мислення та предметних компетентностей десятикласників, а також реалізації міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Варто знати», «Мовою оригіналу», «Додаткова інформація», «Виконайте в команді», «Поміркуйте разом»), система завдань і запитань для роботи на уроці і вдома дадуть змогу вчителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно зорієнтований підхід.

Для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів.

 

Переглянути підручник

 

Англійська мова (10-й рік навчання) (English (the 10th year of studies)) : підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. (авт. Карпюк О. Д)

Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі "іноземні мови", передбачений програмою, чинною з 2018 року. Інтегровані змістові лінії ""кологічна безпека та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "здоров’я та безпека" та "Підприємливість та фінансова грамотність" знаходять свою реалізацію в тематиці навчального матеріалу та характері завдань.

 

Переглянути підручник

Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень) (English (Year 10):  підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (Морська Л. І.)

Підручник призначений для учнів десятих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, що виконують навчальну програму за профільним рівнем.

Підручник містить значну кількість завдань у кожному розділі, які допомагають належним чином підготуватися до складання тесту зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

 

Переглянути підручник

Технології : Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (авт. Біленко О. В., Пелагейченко М. Л.)

Підручник «Технології (рівень стандарту)» для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти містить навчальний матеріал відповідно до чинної програми.
Даний предмет допоможе розширювати світогляд, набувати практичних умінь і навичок, виявляти творчість та ініціативу, брати на себе відповідальність за ухвалення рішень.
Підручник сприятиме учням не лише в засвоєнні змісту предмета, а й у підготовці до життя в суспільстві, усвідомленні свого місця в сучасному світі.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 

Переглянути підручник

Презентація підручника