Підручники для 1 класу (2018 рік)

Обкладинка                                                             Анотація                                                              Відео

Українська мова. Буквар. Частина 1: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти ( авт. Наумчук В. І., Наумчук М. М.)                   

Нова українська школа!                         

     Підручник «Українська мова. Буквар. Частина 1» відповідає двом періодам навчання грамоти — добуквеному і буквеному. Його зміст сприяє вихованню в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, як державної, читання, формуванню пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення.     

Підручник укладений за Типовими освітніми програми для закладів загальної середньої освіти, розробленими під керівництвом Савченко О. Я. та Шияна Р. Б.

Переглянути 1 частину підручника

Додатковий матеріал до підручника

Календарне планування

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Українська мова. Буквар. Частина 2: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти ( авт. Наумчук В. І., Наумчук М. М.)                   

Нова українська школа!               

  Підручник «Українська мова. Буквар. Частина 2» відповідає двом періодам навчання грамоти — буквеному і післябуквеному. Вивчення літер у буквений період обумовлена принципом частотності їх уживання в українському мовленні. Післябуквений період містить тексти різноманітної тематики, різних літературних жанрів, до яких пропонуються завдання трьох рівнів складності. Це допомагає першокласникам оволодіти повноцінними навичками читання і практично застосовувати вміння з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.    

Підручник укладений за Типовими освітніми програми для закладів загальної середньої освіти, розробленими під керівництвом Савченко О. Я. та Шияна Р. Б.

Переглянути 2 частину підручника

Додатковий матеріал до підручника

Календарне планування

 

Мистецтво. Підручник інтегрованого  курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Кізілова Г.О. Шулько О.А.)

Нова українська школа!   

  У підручнику подано навчальний матеріал, передбачений Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р. Б. Шияна та О. Я. Савченко.
Книга містить серію навчальних та креативних завдань, які акцентують увагу на розкритті творчого потенціалу дитини, вихованні естетичного смаку, опануванні елементарними мистецькими уміннями.
  Увесь матеріал спрямований на плеканні поваги до національної та культурної спадщини. У додатку подано нотний матеріал до розучуваних пісень. Передбачається запис диску для прослуховування музичних творів для сприймання та фонограми пісень.

Переглянути підручник

Аудіододаток до підручника

Календарне планування

Додаткові матеріали до підручника