Конкурс підручників для 8 класу (2021 рік)

Обидва підручники найефективніше працюють разом!  

«Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Хлібовська Г., Наумчук О., Крижановська М.) «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Васильків І.Д., Островський В.В., Басюк О.Я., Паршин І.Л., Костікова М.І.)

Переглянути фрагмент підручника

Відеопрезентація підручника

Основа для синхронізованого клендарно-тематичного планування

Календарно-тематичне планування 

QR-коди до підручника

Слухати параграфи підручника в аудіоформаті_Ч 1

Географічні карти підручника

Рубрика "Підсумуйте свої знання"

Переглянути фрагмент підручника

Відеопрезентація підручника

Основа для синхронізованого клендарно-тематичного планування

Календарно-тематичне планування і орієнтовні завдання

QR-коди до підручника

Слухати параграфи та QR-коди підручника в аудіоформаті

Географічні карти підручника

Матеріали для вчителів

- За узагальненими результатами експертизи конкурсного відбору підручників набрав 83,96% від максимально можливої кількості балів;

- дизайн і обсяг видання забезпечують подачу максимальної кількості корисної інформації;

- вперше подається теоретичний матеріал підручника в аудіоформаті у вільному доступі!

- методичний апарат враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на підвищення ефективної і самостійної роботи учнів;

- завдання, а також способи групування та подачі навчального матеріалу, передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці;

- рубрика «У той час, коли… на теренах України…, тоді у світі…» допоможе учням синхронізувати історичні події й усвідомити зв’язок історії України зі світовими історичними процесами;

- кожен параграф складається з трьох підпунктів, поділених на три абзаци, і трьох запитань до них; на початку параграфа подано три запитання для актуалізації знань учнів;

- рубрики «Відлуння минулого», «Життєтека», «Детальніше про …», «Підсумуйте свої знання» сприяють розвитку критичного мислення і формуванню компетентностей учнів;

- до кожного розділу розроблено практичні роботи;

- запропоновано завдання для закріплення знань до розділів, які можна виконати за допомогою підручника або гаджета, скориставшись QR-кодами та гіперпосиланнями;

 - історичні карти допомагають формувати просторову компетентність учнів.

 

- За узагальненими результатами експертизи конкурсного відбору підручників набрав 89,45% від максимально можливої кількості балів;

дизайн і обсяг видання забезпечують подачу максимальної кількості корисної інформації;

- вперше подається теоретичний матеріал підручника в аудіоформаті у вільному доступі!

- зростаємо у складності: послідовність завдань від репродуктивного – до творчого;

- у кожному параграфі – три пункти-підпараграфи,  у кожному з них по три абазаци. До кожного пункту-підпараграфа - блок запитань та завдань до тексту, візуальне або текстове джерело, схеми чи карти;

- кожна тема, передбачена програмою, має «місточок» до подій чи процесів, що відбувалися в Новий час на території України;

- прості, не перенасичені зайвим, великі карти допомагають формувати просторову компетентність учнів;

- ілюстрації – не просто малюнки, а засіб для формування історичної компетентності;

- кольорові ілюстрації-схеми виконують роль мотиватора та виступають інструментом для узагальнення знань учнів;

- онлайн-гра – у QR-коді наприкінці кожного параграфа;

- «цікавинки» та додаткові ілюстрації - у QR-кодах та за гіперпосиланнями на початку параграфів;

- можна обирати: працювати в парах чи групах, індивідуально чи колективно;

- «блокноти-шпаргалки» навчають складати опорні схеми.

- додаткові матеріали, що у вільному доступі на сайті видавництва, можна використовувати також для дистанційного навчання.