Підручники для 8 класу (2016 рік)

Електронні версії підручників:

Обкладинка Найменування, анотації

Історія України: підручник для 8 класу (Бурнейко І., Наумчук О. Крижановська М.Є, Штанько О.Ф.)

Підручник з історії України для 8 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від першої половини XVI до кінця XVIII ст.

Підручник є різнорівневим як за підбором методичного апарату, так і за групуванням та способом подачі навчального матеріалу. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань поруч із базовим авторським текстом є цитати фахових дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми та картосхеми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань та матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Корректно подається матеріал складних міжетнічних та міжконфесійних стосунків із минулого України. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя та учнів на уроці, та на підвищення ефективності самостійної роботи учня з підручником. Девіз підручника: «Від сприймання базових знань про минуле України зокрема до розуміння спільноти людей загалом».

Переглянути підручник

Додатковий набір карт до підручника

Англійська мова підручник (8 клас) (авт. Карпюк. О.Д.)

Переглянути підручник

 

Англійська мова підручник для 8 класу (авт. Морська Л.І.)

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської мови для учнів 8 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів, на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності.

Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.

Переглянути підручник

Зарубіжна література : підручник для 8 класу (Авт. Міляновська Н.Р.)

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість авторів та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. У підручнику міститься словничок літературознавчих термінів та рубрика «Радимо прочитати», орієнована на програмний перелік літературних текстів для додаткового читання. Для кращого засвоєння, а також повторення вивченого розроблено систему завдань та запитань.

Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури, затвердженій Міністерством освіти і науки України, та призначений для учнів 8 класу та вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

Переглянути підручник