"Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Обкладинка Анотація
                                                  

"Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (авт. Васильків І. Д., Кравчук В. М., Бурак В. Я., Марін О. К., Волошкевич Г. А., Попова Н. О., Хлипавка Л. М., Іващенко В. А.)

Зміст підручника містить теоретичний і практичний матеріал, необхідний для формування правових компетенцій відповідно до вікових особливостей учнів, а також практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки. Методичний апарат підручника сприяє оптимальному поєднанню в навчальному процесі фронтальних і кооперативних методів навчання, забезпечує системний підхід у розвитку критичного мислення та предметних компетентностей старшокласників, а також реалізації міжпредметних та міжкурсових зв’язків.

Рубрики підручника («Виконайте в команді», «Мовою нормативно-правового акту», «Практичне завдання»), система завдань для закріплення теми, матеріали для практичних занять та уроків узагальнення знань дозволять учителеві обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно орієнтований підхід. Робота з підручником сприятиме розвитку поняттєвого апарату, індивідуалізації навчання через застосування прийомів самостійної роботи, розвиток й удосконалення предметних умінь, необхідних у майбутній професійній діяльності в правничій сфері. Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів.

Перглянути фрагмент підручника

Презентація підручника на youtube